زبـــــــان بـــــــــدن

الفباي زبان بدن وارتباط آن درشناخت مخاطب


زبان بدن مي‌تواند به‌خوبي احساسي را انتقال داده يا معناي كلامي را تغيير دهد. هرگز اظهار دوستي و علاقه فردي درحالي‌كه اخم كرده و ترشرويي نشان مي‌دهد، قابل‌قبول نيست، پس بايد ياد گرفت چگونه زبان بدن را در زندگي روزمره وارد كرد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ساعت 13:1  توسط پيمان احساني زنـوز  | 

طرف تان را از روي حالت بدنش بشناسيد!

1- فرد خوددار:
اگر شخصي دست هايش را پشت کمر قفل کند، نشان مي دهد که خود را به شدت کنترل کرده است. در اين حالت او سعي دارد خشم يا احساس نااميدي را از خود دور کند.
2- حالت تدافعي:
اگر انگشتان دست ها به بازو گره خورده باشد، نشان دهنده حالت تدافعي در برابر حمله اي غير منتظره يا بي ميلي براي تغيير چهره شخص است. اگر انگشت ها مشت شده باشند، حالت بي ميلي شديدتر است.
3- متفکر:
گره کردن دست ها به دسته هاي صندلي نشان مي دهد که شخص سعي دارد احساس خود را مهار کند. اما قفل کردن قوزک پاها به يکديگر حالت تدافعي است. اين حالت بيشتر در مسافران مضطرب هنگام پرواز و فرود آن ديده مي شود.
4- دقت:
وقتي شخص انگشت سبابه خود را روي صورت و بقيه دستش را به صورت گره کرده، در پايين صورتش قرار مي دهد يعني با دقت است. اين حالت نشان مي دهد که شخص با دقت زياد به صحبت هاي شما گوش داده و يک يک کلمات شما را مي سنجد و در چهره او حالتي انتقادي به چشم مي خورد.
5- بدگمان:
انگشت هاي گره شده زير چانه و نگاه خيره نشان دهنده حالت ترديد و دودلي است. او به صحبت هاي شما و صحت گفته هايتان ترديد مي کند.
6- بي گناه:
دست هايي که روي سينه قرار گرفته باشد، بهترين نمونه براي نشان دادن حالت بي گناهي و درستکاري است. اين حالت اثر باقيمانده از شکل سوگند خوردن است که دست را روي قلب مي دهند.
7- مطمئن:
اين حالت دست ها در مردها نشان مي دهد که به آنچه مي گويند اعتقاد کامل دارند و در خانم ها کمتر ديده مي شود. خانم ها هنگامي که دست خود را به کمر مي زنند، نشان مي دهند که به آنچه مي گويند اطمينان دارند.
8- مرموز:
دست هاي به هم مشت شده زير چانه نشان مي دهد که شخص نظرياتش را پنهان مي کند و به شما اجازه مي دهد به صحبت خود ادامه دهيد. تنها هنگامي که حرف هاي تان پايان يافت، به شما و نظريات تان حمله خواهد کرد.
9- ظاهر ساز:
او آرام به نظرمي رسد اما اين آرامش پيش از توفان است. اين حالتي است که بيشتر روسا به خود مي گيرند تا خود را به گونه اي به زيردستان نزديک کنند و در عين حال جاذبه آنها نيز کم نشود.
10- آماده و موفق:
قرار دادن پاها روي هر چيز (روي صندلي، ميز، سکو و...) نشانه حالت مالکيت است. در يک ميز تنها رئيس اجازه دارد چنين حالتي داشته باشد و آرامش خود را نشان دهد.
11- اعتماد به نفس:
تکيه زدن به صندلي در حالتي که دست ها پشت سر قفل شده، نشان دهنده اعتماد به نفس قوي است. اگر شخصي در اين حالت صحبت مي کند، به گفته هاي خود اعتماد دارد و اگر به صحبت هاي شما گوش مي دهد، به خود زحمت ندهيد. او خود همه ماجرا را مي داند!
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ساعت 14:51  توسط مهدی نهنگی  | 

آیا می‌دانید زبان بدن در اقتصاد نوین چه معنایی دارد؟ آیا می‌دانید زبان بدن یکی از مهم‌ترین ارکان باز

زبان بدن یعنی همه رفتارها و کردارهای تنانه شما همچون ژست‌ها، حالت‌های صورت، اخم‌ها، پلک‌زدن‌ها، خوردن لب‌ها، تکان‌دادن سر، حرکت گردن شما، لرزش پاها، دست کشیدن به موها، جویدن ناخن‌ها، خیره‌شدن به طرف مقابل، بسته‌شدن بی‌دلیل چشم‌ها، وضعیت دست‌ها و غیره. اگر زبان بدن شما مناسب و حساب‌شده باشد، می‌توانید از بستن قراردادهای کلان و موفق مطمئن باشید.
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم تیر ۱۳۹۱ساعت 14:38  توسط پيمان احساني زنـوز  | 

زبان بدن در مصاحبه های شغلی

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 21:2  توسط پيمان احساني زنـوز  | 

حرف زدن با زبان بدن

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 20:56  توسط فرزاد ایرانی  | 

راهنمای حرکت تعبیر بدن

+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 20:46  توسط مهدی نهنگی  | 

زبان مشاغل

در حرفه هایی که ارتباط رو در رو با اعضای جامعه در آن ها بیش تر است ، زبان بدن بسیار مهم است

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 20:36  توسط امید فرزندی  | 

زبان بدنتان را حکت دهیدشما می توانید با استفاده از زبان بدن تان چیزهای زیادی را به دیگران بفهمانید، می توانید

 بدون این که خواسته های تان را به زبان بیاورید آن ها را به گونه ای دیگر طلب کنید تا

 به دست شان بیاورید، مهم این است که با اصول زبان بدن آشنا شوید تا بتوانید آن را به

 کار گیرید، در این صورت تنها با حرکات تان می توانید به خواسته های تان برسید و

 روی دیگران نفوذ داشته باشید،

 مدل ایستادن شما، حرکت دست ها، حالت چشم ها و ... همه می توانند پیام های بسیاری را به دیگران برسانند، یعنی به گونه ای روی ناخودآگاه افراد تاثیر می گذارند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 12:32  توسط پيمان احساني زنـوز  | 

یاد گیری زبان بدن

در این مقاله می خواهیم یک دوره فشرده یادگیری زبان بدن برایتان بگذاریم. فقط یادتان باشد که این نشانه ها همیشه هم معانی یکسان نمی دهند و ممکن است یک سری سوء تفاهم پیش بیاید!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 22:33  توسط مهدی نهنگی  | 

تکنیک‌هایی که در زیر در مورد تشخیص دروغ و دروغگو برایتان معرفی می‌کنیم، معمولاً توسط پلیس و نیروهای امنیتی استفاده می‌شود. این تکنیک‌ها برای مدیران، کارفرماها و افراد عادی برای استفاده در موقعیت‌های روزمره که تشخیص دروغ از راست به جلوگیری از قربانی شدن برای دسیسه و فریب کمک می‌کند، مفید است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:57  توسط فرزاد ایرانی  | 

مطالب قدیمی‌تر